Husitská diakonie navazuje na rozsáhlou sociální práci za první republiky a během druhé světové války.

více o historii

Provozujeme domovy pro seniory, chráněné dílny, domácí hospicovou péči, sociální poradenství, nízkoprahová centra, kroužky pro děti i dospělé atd.

více o střediskách

Pomáháme dětem, dospělým, seniorům a všem potřebným. V naší práci vycházíme z křesťanských hodnot.

více o nás

Přes Husitskou diakonii poslali lidé na pomoc vesnicím, kterými se prohnalo tornádo, více než 3, 6 milionu korun. Peníze pomohly už 22 rodinám, s dalšími jsme v kontaktu a brzy jim také poskytneme finanční pomoc.

Finanční pomoc lze stále posílat na transparentní sbírkový účet Husitské diakonie: 2501867242/2010, variabilní číslo 200

více o aktualitách

I vy se můžete zapojit a pomáhat s námi. Jménem našich klientů – dětí, seniorů, handicapovaných a ostatních, kteří denně využívají naše služby a podporu, vám nesmírně děkujeme!

jak mohu pomoci