Kdo jsme

 • Od roku 1994 pomáháme dětem, dospělým, seniorům a všem potřebným
 • Poskytujeme sociální a zdravotní služby, vytváříme pracovní příležitosti pro handicapované, organizujeme volnočasové aktivity pro děti, poskytujeme poradenství a duchovní péči
 • Svou činností navazujeme na prvorepublikové Ústředí sociální práce CČS
 • V naší práci vycházíme z křesťanských ideálů a hodnot
 • Naším zřizovatelem je Církev československá husitská

Historie

Husitská diakonie navazuje na rozsáhlou sociální práci za první republiky a během druhé světové války.

1924

Byl zvolen sociální výbor a zřízeno Ústředí sociální práce Církve československé. Organizovaly se charitativní bazary, sbírky, plesy, divadelní představení, apod.

1933

Ústředí sociální práce se stává samostatným spolkem. První předsedkyní byla Aurelie Procházková, později Berta Mildová – Bílková, dcera sochaře Františka Bílka.

1937

Byl zakoupen dům se zahradou v Jílovém u Prahy a vybudován první dětský domov „Dětský domov Dr. Karla Farského“.

1937

Období 2. světové války

Veškerá pomoc byla zaměřena na přistěhovalce ze Sudet. Konaly se sbírky a byly zřizovány společné vývařovny. V pražské Michli vznikla tkalcovna, která poskytla práci evakuovaným tkalcům a handicapovaným – jakýsi první model chráněné dílny. V rámci péče o uprchlíky byla poskytnuta pomoc asi 16 000 lidem.

1942

Vznikla soustavná ošetřovatelská a zdravotní služba v rodinách. V Praze byla zavedena stálá návštěvní služba v nemocnicích.

1943

Byla v Uhlířských Janovicích otevřena ošetřovna pro chudé z venkovských obcí. Na konci války se pomáhalo především zraněným na barikádách a vězňům propuštěným z koncentračních táborů. Zajišťovaly se vývařovny a zdravotní doprovod.

1945

Byla otevřena první dětská ozdravovna v České Jívové u Olomouce.

Období komunismu

Od roku 1948 byla vlivem politických změn omezována sociální péče, zrušila se spolková sociální činnost a vznikl Akční výbor ústředí sociální práce. Ten byl zrušen v roce 1951. Diakonická práce v církvi probíhala v jednotlivých obcích. V osmdesátých letech na základě iniciativy Ondřeje Šika, faráře z Úpice, začala sbírka materiální pomoci na pomoc potřebným v zahraničí – v oblasti bývalé Jugoslávie a Ruska. Po záplavách i u nás. Pomohlo se i mnoha běžencům a znevýhodněným spoluobčanům.

1994

Vzniká Diakonie a misie CČSH, která je registrována u Ministerstva kultury jako samostatná právnická osoba.

2016

V roce 2016 dochází k přejmenování na Husitská diakonie.

Ambra nabízí sociálně aktivizační služby pro děti, mládež, dospělé, seniory i osoby různými způsoby znevýhodněné a sociálně vyloučené. Od března 2017 se v rámci střediska provozuje šicí dílna. Pořádají se zde charitativní dílny, kurzy základů šití a ručních prací pro všechny věkové skupiny a další akce. Ambra spolupracuje se spolkem Dobrotety a šije pro ně výrobky, které slouží nedonošeným kojencům. Pro skupinky žáků pod vedením pedagogického doprovodu připravuje Ambra program na výtvarnou činnost pro rozvoj smyslového vnímání, motorických a sociálních dovedností vhodný pro děti s mentálním nebo zdravotním postižením.

Více na www.ccshhk.cz

Kabinet Trojzemí

Trojzemí pomáhá znevýhodněným skupinám obyvatel. Věnuje se jak poradenství v sociální oblasti, tak volnočasovým aktivitám a zprostředkování setkání zejména pro seniory a lidi s handicapem. Velmi aktivně se věnuje přeshraniční spolupráci v oblasti práce se seniory a lidmi s handicapem. Organizuje se zahraničními partnery setkání a workshopy a napomáhá tak k tvorbě nových kontaktů a vazeb jak mezi spolky a sdruženími, tak jednotlivci. Společně s německým partnerem se zabývá aktivitami poukazujícími na domácí násilí a možnostmi pomoci jeho obětem. Mottem střediska je budování pocitu sounáležitosti a pomoc druhým. Úzce spolupracuje se spolky a sdruženími v regionu Trojzemí, městem Hrádek nad Nisou a je nedílnou součástí života náboženské obce.

Kontakt:
Hedvika Zimmermannová, tel.: +420 723 255 696

Jordán

Středisko Jordán v Rousínově na Moravě zajišťuje provoz volnočasové klubovny každý všední den v odpoledních hodinách od cca 15–18 hod. Programem kroužků je biblické vyučování, vaření, výtvarný kroužek, dívčí klub (ruční práce, šití), deskové hry spojené s čajovnou a biblický klub pro mládež od 13 let. Kroužky jsou zdarma, aby byly dostupné pro všechny děti, jejichž rodiče nemají finanční prostředky. Jedná se většinou o děti z velmi sociálně slabých rodin pohybujících se většinu času po ulicích, proto středisko Jordán zajišťuje i hygienu a svačinu. Jednou měsíčně se pořádá také výlet nebo pobyt s přespáním. Dále středisko zajišťuje vyučování náboženství na školách ZŠ Purkyňova ve Vyškově každý pátek 12 -14.30 a na ZŠ Bohdalice každý čtvrtek 13–15 hod. Dále zajišťuje kaplanskou službu na LDN Vyškov, nemocnice u sv. Anny Brno a následné pastorační návštěvy v domácnostech a DD Vyškov a DD Nové Hvězdlice.

Kontakt:
Libuše Jarošová, tel.: +420 605 481 048

Vedení

V čele Husitské diakonie stojí ředitel a správní rada. Husitská diakonie zřizuje jednotlivá střediska, která jsou řízena ředitelem střediska a střediskovou radou.

ThDr. Kateřina Klasnová

Ředitelka Husitské diakonie​

Složení správní rady

 • Olga Líbalová
 • Miroslava Studenovská
 • Kateřina Klasnová
 • Karel Zettl
 • Lenka Selčanová
 • Vladimíra Drdová
 • Libuše Jarošová
 • Milada Štojdlová
 • Vlastimír Haltof

Dozorčí rada

 • Henrieta Triesťanská
 • Eva Mlezivová
 • Tomáš Procházka