Jak pomáháme

Podpora rodin
s dětmi

Podpora rodin
s dětmi

 • Provozujeme nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Pomáháme sociálně ohroženým rodinám s dětmi
 • Podporujeme předčasně narozené děti
 • Podporujeme pěstounské rodiny
 • Propojujeme světy dětí se zdravotním postižením a dětí zdravých

Příležitosti
pro handicapované

Příležitosti
pro handicapované

 • Provozujeme ergoterapeutickou dílnu
 • Provozujeme sociálně terapeutickou dílnu
 • Zaměstnáváme handicapované v keramické dílně
 • Zaměstnáváme handicapované v keramické a textilní dílně
 • Půjčujeme kompenzační pomůcky
 • Staráme se o klienty v centru denních služeb
 • Podporujeme začleňování handicapovaných do společnosti
 • Věnujeme se přeshraniční spolupráci v oblasti práce s lidmi s handicapem

Péče
o seniory

Péče
o seniory

 • Provozujeme domov pro seniory
 • Provozujeme penzion pro seniory
 • Provozujeme denní stacionář
 • Nabízíme sociálně aktivizační služby pro seniory
 • Věnujeme se přeshraniční spolupráci v oblasti práce se seniory

Hospicová
péče

Hospicová
péče

 • Pomáháme terminálně nemocným pacientům důstojně prožít poslední etapu života doma
 • Provozujeme terénní odlehčovací služby
 • Půjčujeme zdravotní a kompenzační pomůcky
 • Poskytujeme perinatální hospicovou péči a poradenství

Volnočasové
aktivity

Volnočasové
aktivity

 • Provozujeme keramickou dílnu pro dospělé a děti
 • Organizujeme tábory a volnočasové aktivity
 • Provozujeme národní památku Buškův hamr s širokou škálou programu pro veřejnost
 • Provozujeme kurzy základů šití a ručních prací pro všechny věkové skupiny

Poradenství

Poradenství

 • Poskytujeme poradenství v oblasti hospicové péče
 • Poskytujeme poradenství rodinám s dětmi