Církve na straně potřebných

Pomoc bližnímu je nedílnou součástí křesťanského poslání a nejinak tomu bylo během pandemie koronaviru, která zasáhla do života všech lidí. Na tiskové konferenci pořádané Ekumenickou radou církví (ERC) se sešli zástupci církví a církevních charitativních organizací, aby společně odprezentovali aktivity, které v uplynulých týdnech vyvíjeli a nadále v souvislosti s pandemií COVID 19 vyvíjí. Jednalo se částečně o reakci na kritiku komunistického poslance Vojtěcha Filipa, který nařknul církve z odmítnutí jakkoliv se podílet na řešení krize v čase pandemie.

 „Církve okamžitě zareagovaly na rozvíjející se krizi a na všech úrovních nasadily prostředky ke službě veřejnosti. Do pomoci v době koronavirové se zapojili duchovní, kněží a pastoři všech denominací. Někteří z nich byli doslova v první linii, zejména nemocniční kaplané. Někdy to pro ně znamenalo zavřít se do izolace kvůli karanténním opatřením, aby mohli dál poskytovat duchovní podporu pacientům, o kterou byl v době krize velký zájem,“ zaznělo z úst generálního sekretáře ERC Petra Jana Vinše. Na tiskové konferenci se poukázalo na to, že církve flexibilně reagovaly na uzavření svých sborů online bohoslužbami, biblickými hodinami nebo duchovními promluvami. Ve spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem se podařilo zajistit také pravidelné týdenní přenosy bohoslužeb. Lidé uzavření ve svých domovech díky tomu nepřišli o formu společenství, na kterou jsou zvyklí a řada duchovních navíc v této době cíleně udržovala kontakty se svými věřícími prostřednictvím telefonického spojení.

Do pomoci se také doslova vrhlo ohromné množství dobrovolníků. „Ze stovek farností a sborů máme informace o církevních dobrovolnících, kteří o vlastní iniciativě nebo v koordinaci místní církevní obce šili roušky, distribuovali dezinfekci a ochranné pomůcky, nakupovali seniorům a angažovali se v této důležité mezilidské výpomoci. Na menších obcích se často farnosti a církevní sbory spontánně stávaly koordinačními centry pomoci, na které se obraceli i dobrovolníci a potřební mimo hranice církve,“ uvádí se ve společném prohlášení ERC. 

Kromě spontánních aktivit v církvích, farnostech a sborech se v krizi na profesionální ale také dobrovolnické bázi zapojily církevní charitativní organizace.Na tiskové konferenci s prezentací konkrétní pomoci vystoupili zástupci katolické Charity, Armády spásy, evangelické Diakonie, Slezské diakonie a Husitské diakonie. Pomoc se organizovala na materiální úrovni – např. výroba ochranných štítů, šití a distribuce roušek, distribuce desinfekce, rukavic a dalších ochranných pomůcek nebo vitamínů pro seniory. Charitativní organizace pomáhaly s nákupy, rozvážky stravy, léků především seniorům a osamělým. Zřízeno bylo také mnoho krizových linek a týmy charitativních organizací se zapojily do krizových štábů po celé republice. S dodržením všech bezpečnostních opatření byly nadále poskytovány služby domácí zdravotní služby, včetně hospicových služeb a pečovatelských služeb, pokračovala pomoc lidem bez domova a drogově závislým, nízkoprahová centra běžela alespoň on-line a on-line kontakt seniorům s příbuznými v domovech pro seniory se dařilo zabezpečit přes tablety…

„Církevní pomoc, která se odehrává v té nejzákladnější rovině sociálních vztahů, se možná může na první dojem jevit neviditelná, ale pokud by zde nebyla, tak její absence by byla viditelná velice,“ uzavřel konferenci Vinš.