Diakonie rozdala peníze z dotace Saské evangelické církve na pomoc ukrajinským uprchlíkům

Do pomoci Ukrajině se zapojila Církev československá husitská zejména prostřednictvím diecézí, náboženských obcí a diakonických center, které nabídly ubytování uprchlíkům a širokou škálu aktivit od výuky češtiny po tábory pro děti. Na tuto pomoc Husitská diakonie čerpala dotaci od Saské evangelické církve ve výši 237 tisíc korun. Finanční prostředky posloužily na nákup potřebného vybavení far, léků, potravin, učebnic a knih, jako příspěvek na výuku češtiny, právní poradenství, pořádání táborů atd. Děkujeme tímto za pomoc našim partnerům z Německa.