Horizont nabízí ubytování

Naše diakonické centrum Horizont v Praze v Suchdole nabízí dlouhodobé ubytování (dvoulůžkový pokoj s WC a koupelnou) za symbolickou cenu 500 Kč/měsíc. Ubytování je vhodné pro ženu/studentku, která na oplátku vypomůže s péčí o seniory bydlící v penzionu v rámci pohotovostní služby 1x za měsíc. Pohotovostní služba je v pracovní dny přes noc od 19:00 do 7:00 (služba může spát a reaguje jen na poplach bezpečnostní signalizace) a v průběhu celého víkendu. Pohotovostní služba nemá konkrétní obsah. Jde především o přítomnost v budově a být k dispozici seniorským obyvatelům v případě náhlých nečekaných obtíží – pády, zranění, poruchy v bytě atd. Službu lze dobře sladit se studiem či prací. Týdny mimo službu jsou zcela v režii ubytovaného.

Podrobnější informace na tel. 608 237 198 nebo 220 921 242

mail: info@centrumhorizont.cz

www.centrumhorizont.cz