Horizont slaví 20 let

Naše centrum služeb pro seniory Horizont v pražském Suchdole slaví v červnu 20 let od svého vzniku!

Na počátku všeho stála paní Marta Jurková, která se chtěla stát farářkou, ale za minulého režimu nemohla. Proto zvolila jiný způsob služby bližním a pracovala jako pečovatelka v domech s pečovatelskou službou. Nelíbilo se jí ale, že se často stávalo, že některý z klientů po skončení provozu pečovatelské služby upadl a musel čekat na pomoc do rána. Zároveň však měli klienti v domech s pečovatelskou službou na rozdíl od domovů důchodců své soukromí. Proto když po revoluci paní Jurková zakládala středisko Husitské diakonie, které se mělo věnovat seniorům, přemýšlela jak dosáhnout soukromí i nepřetržitosti služby. Napadlo ji, že je to možné pomocí zapojení mladých dobrovolníků, kteří by v domově se seniory bydleli a na péči o ně se podíleli. Začala tak rozvíjet model soužití generací, který je v centru dodnes. Velice záhy začal v domově také fungovat denní stacionář, o který je velký zájem. Jsme moc rádi, že se klientům u nás stále líbí a děkujeme za vzornou péči o ně všem zaměstnancům centra.