Denně šijeme stovky roušek pro sociální a zdravotní zařízení a veřejnost

Naše diakonická střediska šijí roušky – za den jich zvládnou několik set. Roušky dodáváme do nemocnic, hasičům, dětským domovům, domovům pro seniory, zaměstnancům obchodů s potravinami a všude, kde je třeba…

Hradecké středisko Ambra ušilo už několik tisíc roušek, které putovaly do dětských domovů v Hradci Králové, do Fakultní nemocnice Hradec Králové, do domovů důchodců, hasičům, do stravovacích zařízení a do rodin v okolí Hradce. Jejich roušky ale zdaleka nepomáhají jen na Hradecku, ale Ambra je posílala např. také do psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích, dětského domova v Berouně nebo do těžce zkoušené severní Itálie. A v šití pokračují, protože roušky jim stále doslova mizí pod rukama. Zhruba 50 roušek denně ušije také diakonické středisko Domeček v Trhových Svinech pro potřeby obce a okolí. Okolo 300 roušek za den zvládá vyrobit borovanský Nazaret, který přerušil výrobu chráněné keramické a textilní dílny. Kdo může, věnuje se výrobě látkových ústenek i z domova. Šije se také v pražské Divizně například pro potřeby Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí.

Některá střediska si pomáhají navzájem. Například Kabinet Trojzemí v Hrádku nad Nisou poslal roušky personálu domácího hospicu Athelas. A právě písecký Athelas dokonce vytvořil sběrné místo pro roušky – Rouškobox – kam lidé nosí po domácku ušité ústenky. Zatím se jim povedlo shromáždit neuvěřitelných téměř 5 000 roušek! Ústenky byly určeny hlavně pro sociální a zdravotní služby na Písecku, Athelas je rozváží po domovech pro seniory, odebírají se je sestřičky Nemocnice Písek apod. Hasiči pomáhají s distribucí do vzdálenějších míst, a protože už se podařilo pokrýt potřeby všech sociálních a zdravotních zařízení, putují také k veřejnosti…

Kateřina Klasnová