Posíláme peníze na pitnou vodu a potraviny do Chersonu

Záplavová vlna postihla levý i pravý břeh Dněpru, zaplaveno je zhruba 80 vesnic. Hladina v obci Nová Kachovka má 12 metrů a Cherson 3 – 4metry. Husitská diakonie ve spolupráci s Adrou pomůže zasaženým oblastem příspěvkem na pitnou vodu a potraviny.  

Dle OSN pomoc potřebuje 16 000 osob, humanitární dopad pocítí statisíce osob. Vzhledem k zaplavení tisíců hektarů půdy se jedná také o ekologickou katastrofu. Kachovská přehrada je nazývána Kachovské moře a to právem vzhledem ke své velikosti 230 x 25 km. Přehrada zásobovala jižní Ukrajinu pitnou i užitkovou vodou,  a také sloužila k zajištění obživy a obchodu v oblasti rybníkářství. Zajištovala zavlažování tří oblastí a hrozí, že z polí se stanou pouště. 

Husitská diakonie ve spolupráci s Adrou pomůže lidem žijícím v zasažené oblasti Chersonu příspěvkem na pitnou vodu a trvanlivé potraviny, které jsou teď nejvíce potřeba.

ADRA Ukrajina od prvních chvil monitoruje akutní potřeby a v koordinaci s místními úřady. ADRA se zapojuje do  pomoci dodávkami pitné vody a trvanlivých potravin, dopravou pomoci na místo od prvního dne dané události. Již 6. června byl vypraven první kamion. 

Další realizovaná pomoc se nyní kromě pitné vody a potravin týká náhradních zdrojů elektřiny, stanů, záchranných vest, atd.