Rok od války na Ukrajině

Válka na Ukrajině trvá rok. Miliony lidí přišly o své domovy a mnozí odešli do zahraničí. V České republice se jich nachází zhruba 600 tisíc. Také Církev československá husitská nabídla uprchlíkům nový domov a ubytovala stovky maminek s dětmi. Husitská diakonie vybrala na pomoc Ukrajině téměř dva miliony korun. Peníze pomáhají nejen běžencům, ale také přímo na Ukrajině.

Zničené domy – Borodanka

Bezprostředně po vypuknutí válečného konfliktu CČSH a Husitská diakonie odsoudila agresi Ruska a na pomoc Ukrajině vyhlásila finanční sbírku. Zároveň nabídla azyl pro zhruba 300 lidí ve svých objektech, farních bytech a ubytovacích a rekreačních zařízeních. Na pomoc ukrajinským uprchlíkům prostřednictvím náboženských far, diecézí a diakonických středisek poskytla Husitská diakonie téměř čtvrt milionu korun z dotace partnerské Saské evangelické církve. Peníze posloužily na dovybavení ubytovacích míst, nákup léků a potravin, výuku češtiny, nákup učebních pomůcek, sociální a právní poradenství, nejrůznější volnočasové aktivity a kroužky, tábory pro děti atd. Ve spolupráci s Československou obcí legionářskou diakonie podpořila 220 tisíci korunami Volyňské Čechy a další ukrajinské uprchlíky ubytované v pražském Hotelu Legie. Azyl zde hned na začátku války našlo na 170 maminek s dětmi a dodnes jich tam zhruba 70 zůstává.

Ukrajinské děti v pražském Hotelu Legie

Na přímé pomoci do válkou zasažených oblastí spolupracovala Husitská diakonie s Ukrajinskou ambasádou a především s humanitární organizací Adra. Prostřednictvím této spolupráce se podařilo dostat na Ukrajinu zdravotnickou a potravinovou pomoc za 650 tisíc korun, dalších 150 tisíc korun se využilo na zabezpečení domácností před zimou, zejména na topení a obnovu dveří a oken.

Stejně jako pokračuje konflikt na Ukrajině, pokračuje nadále i pomoc. Pokud chcete přispět na Ukrajinu, můžete zaslat příspěvek na transparentní sbírkový účet Husitské diakonie: 2501867242/2010, variabilní číslo 500.

Příměstský tábor pořádaný diakonickým střediskem Hlaska v Roudnici nad Labem
Dětská adaptační skupinka ve sboru CČSH v Olomouci
Olomoucká dětská adaptační skupina
Příměstský tábor pro ukrajinské děti pořádaný diakonickým střediskem Hlaska
Kurzy šití pro ukrajinské ženy v Husitském akademickém centru v Praze
Ukrajinské centrum v Hradci Králové