Vyjádření k tragédii na FF UK

Za Husitskou diakonii se připojujeme k prohlášení našeho zřizovatele – Církve československé husitské a modlíme se za oběti, zraněné, pozůstalé, blízké a za všechny, které postihla včerejší tragédie na Filosofické fakultě UK.

Jsme šokováni mimořádně tragickou událostí, ke které došlo dne 21. 12. 2023 na Filozofické fakultě UK v Praze v její budově na náměstí Jana Palacha.

Vyjadřujeme hlubokou soustrast všem blízkým obětí a zraněných, kteří byli zasaženi projevem tak brutálního zla a nelidskosti.

Jsme hluboce otřeseni tím, že k tomuto vražednému činu došlo v čase přípravy na Vánoce – svátky dobra a života.

Vyslovujeme solidaritu v zármutku s Univerzitou Karlovou a děkujeme všem, kteří chrání lidské životy a zasazují se o bezpečí a zdraví občanů.

Připojujeme se ke dni státního smutku dne 23. 12. 2023 modlitbami za oběti, zapojením do sbírek a dalších forem pomoci pro zasažené touto tragédií.

Tomáš Butta

patriarcha Církve československé husitské