Hospic Athelas otevře ambulanci paliativní medicíny. Sbírka pomůže na její vybavení

V lednu bylo diakonickému středisku Domácí hospic Athelas schváleno rozšíření služeb o poskytování péče v oblasti paliativní léčby. Na zařízení ambulance paliativní medicíny se podařilo vybrat 40 tisíc korun a pacientům se otevře v červnu.

Písecký hospic Athelas od roku 2014 pomáhá terminálně nemocným a jejich rodinám. Poskytuje komplexní zdravotní, sociální a duchovní služby tak, aby pacienti mohli zůstat se svými blízkými až do konce. Péče o rodinu nekončí ani smrtí klienta. Loni Athelas vyprovodil okolo devadesáti lidí z Písecka a Milevska. Nyní se podařilo služby opět rozšířit. Athelas v polovině ledna uspěl ve výběrovém řízení a v červnu otevře ambulanci paliativní léčby. Ambulance bude sloužit závažně nemocným, kteří ještě nepotřebují péči domácího hospicu, ale vyžadují léčbu, která je nad rámec možností praktického a ošetřujícího lékaře.

„Máme velkou radost, že náš domácí hospic Athelas dostal povolení vykonávat tuto činnost a pomáhat dalším pacientům. Nejbližší ambulance paliativní medicíny je až v Českých Budějovicích, takže tato služba výrazně ulehčí pacientům z Písku a okolí,“ říká ředitelka Husitské diakonie Kateřina Klasnová.

Na zařízení ambulance se konala sbírka a Husitská diakonie přispěje Athelasu 40 tisíci korunami. „Nesmírně si vážím obětavé práce celého týmu Domácího hospicu Athelas a chtěla bych jim touto cestou poděkovat. Poděkování patří také všem, kdo buď sami, nebo prostřednictvím své náboženské obce přispěli na ambulanci paliativní medicíny,“ dodává Klasnová.