Ministerstvo registrovalo nové středisko Naomi

Od ledna se Husitská diakonie rozšířila o nové středisko. Název dostalo podle biblické Naomi a bude dále rozvíjet již započatou sociální činnost při sboru CČSH v Prachaticích.

Diakonické středisko Naomi se bude zaměřovat především na práci s rodinami v sociální a volnočasové oblasti. Pro veřejnost bude pořádat kulturní a vzdělávací akce a do budoucna hodlá vyvíjet i nakladatelskou činnost. Naomi navazuje na činnost při husitské náboženské obci v Prachaticích. Loni zde byla otevřena komunitní zahrada Getsemana, ve které se s úspěchem konalo již několik akcí. Při sboru se začala shromažďovat také materiální pomoc pro potřebné. Ředitelkou střediska byla zvolena Petra Vašínová, předsedkyní střediskové rady Jaroslava Vinšová a místopředsedkyní Svetlana Popova.