Pomoc Volyňským Čechům a dalším uprchlíkům z Ukrajiny

Husitská diakonie se dohodla s Československou obcí legionářskou na spolupráci a přispěje na konkrétní pomoc 166 uprchlíkům ubytovaným v Hotelu Legie.

Tento týden diakonie navštívila pražský Hotel Legie, ve kterém Československá obec legionářská ubytovala na 166 uprchlíků (zejména maminek s dětmi) z Ukrajiny. Zhruba polovina z nich jsou Volyňští Češi. O uprchlíky je skvěle postaráno, od ošacení přes léky a vitamíny až po stravu. Děti už se učí české reálie mimo jiné i přes videa Dějiny udatného národa českého. Svou udatnost ale v posledních dnech ukazuje ukrajinský národ… Husitská diakonie se dohodla na spolupráci s legionářskou obcí a přispěje na konkrétní pomoc uprchlíkům ubytovaným v Hotelu Legie.

V nejbližších dnech budeme také posílat čtvrt milionu korun do konfliktem zasažených oblastí na Ukrajině -především na nákup zdravotnického materiálu, který je teď velmi potřeba.

Finanční pomoc lze stále posílat na transparentní sbírkový účet Husitské diakonie: 2501867242/2010, variabilní číslo 500